P/300 - Prírez formátu 24 x 30

P/300

Nový produkt

Prírez formátu 24 x 30 cm

Do 14 dní

0,43 € s DPH

---------------------------
---------------------------

Viac informácií

Prírez formátu 24 x 30 cm

  • Prekladacie dosky sú vyrobené z archívnej lepenky.
  • Sú spoľahlivé oddeľujú jednotlivé negatívy či fotografie.

 

Ekologicky šetrný výrobok.  Produkty sú vyrábané na špeciálnom strojnom vybavení, výkonných automatoch a modernom plottry.  KYSLOSŤ A ALKALITA Určité zložky papiera ako lignín, hemicelulóza a ďalšie podiely oxidujú a produkujú v priebehu svojej degradácie kyslé zlúčeniny. Zároveň rôzne aditíva pridávané v procese výroby a glejenia papiera sú priamo svojou podstatou kyslé. Tieto kyslé časti spôsobujú degradáciu papiera a významne zhoršujú jeho kvalitu. V záujme dlhovekosti uložených archiválií sú pre väčšinu z nich žiaduce hodnoty pH v rozmedzí 7,5 – 10, teda v alkalickej oblasti.  ČÍSLO KAPPA Číslo Kappa indikuje obsah lignínu a ďalších inkrustačných látok, ktoré sú potenciálnou hrozbou pre kvalitu papiera. Žiaduca je hodnota čo najnižšia, v každom prípade nižšia než 5. Tento parameter spĺňajú lepenka LAURENT, A PAPIER, A KARTÓN a FOTOPAPIER.  NEKRVÁCAVOSŤ OZP Nekrvácavosť OZP odráža predovšetkým negatívny vplyv chemickej degradácie zlúčenín. Čo sa stane pri rozklade dnes používaných farbív a opticky zjasňujúcich prostriedkov (OZP), nie je doteraz hodnoverne preskúmané. Preto kontakt farieb a OZP s uloženými dokumentami ich môže trvalo znehodnotiť. Je teda v záujme všetkých pracovníkov zodpovedných za archiváciu minimalizovať použitie farieb a OZP v archívnych ochranných prostriedkoch. Archívne materiály EMBA v druhoch KLEMENT, LAURENT, A PAPIER, A KARTÓN a FOTOPAPIER vôbec OZP neobsahujú, a ak sú dofarbené, vyhovujú normám ISO 16245 a ISO 18902.  NEKRVÁCAVOSŤ FARIEB Nekrvácavosť farieb vystihuje predovšetkým negatívny vplyv chemickej degradácie zlúčenín. Čo sa stane pri rozklade dnes používaných farbív, nie je doteraz hodnoverne preskúmané. Preto kontakt farieb s uloženými dokumentami ich môže trvalo znehodnotiť. Je teda v záujme všetkých pracovníkov zodpovedných za archiváciu minimalizovať použitie farieb v archívnych ochranných prostriedkoch. Archívne materiály EMBA v druhoch KLEMENT, LAURENT, A PAPIER, A KARTÓN, ak sú dofarbené, vyhovujú normám ISO 16245 a ISO 18902.  STÁLOFAREBNOSŤ Pre túto vlastnosť je rovnako rozhodujúca chemická stabilita použitých zlúčenín k dofarbeniu a kvalitný papier. Predovšetkým vplyvom svetla môže dôjsť k nekontrolovanej zmene farieb, ktorá je väčšinou sprevádzaná lokálnym zosvetlením. Dofarbené archívne materiály EMBA v druhoch KLEMENT a LAURENT vykazujú dostatočnú stálofarebnosť pre bezpečné uloženie.  ZNÍŽENÁ NASIAKAVOSŤ Voda predstavuje veľké nebezpečenstvo pre uložené archiválie. Devastujúcim zdrojom môžu byť záplavy, protipožiarna ochrana i neprofesionálny ľudský prístup. Každé zvýšenie ochrany proti prístupu vlhkosti a vody vedie k zníženiu rizika ohrozenia. Zníženou nasiakavosťou je obdarená lepenka PROLUX. Lepenky KLEMENT, LAURENT a všetky papiere EMBA dosahujú hodnotu Cobb60 menšiu ako 25, čo je v súlade s normou ISO 16245.  ZNÍŽENÁ HORĽAVOSŤ Papier je surovina zo svojej podstaty horľavá. Charakter lepenky – či už lepenku hladkú alebo vlnitú – ale i spôsob výroby môžu horľavosť významne znížiť. Lepenky ANTIPEST, PROLUX, KLEMENT a LAURENT zníženú mieru horľavosti vykazujú.  ALKALICKÁ REZERVA Kvalitu papierových materiálov a ich obalov ohrozujú nielen ich vlastné zloženie a proces výroby, ale aj ďalšie vplyvy.  Materiály v interiéroch, stavebná činnosť, doprava a ďalšie civilizačné pôsobenie človeka sú zdrojom plynov a znečisťujúcich látok, ktoré môžu pôsobiť kyslo. Pre ochranu je potrebné vybaviť papier alkalickou rezervou, ktorá môže neutralizovať vznikajúcu kyselinu. Výnimkou sú niektoré textilné a fotografické materiály. Lepenka musí mať alkalickú rezervu zodpovedajúcu najmenej 0,4 mol kyseliny na 1 kg. 

ISO 18916 PAT Test je medzinárodne štandardizovaný test pre hodnotenie výrobkov pre archiváciu foto materiálov. Bol vyvinutý organizáciou Image  Performance Institute. Test skúma interakciu medzi fotografiou a obalom do ktorého je uložená.    ISO 18902 Norma upravuje fyzikálne a chemické nároky na zakladacie obaly určené pre skladovanie filmov, dosiek a papiera, spracovaných za sucha alebo za vlhka. Obsahuje požiadavky na papier, lepenku a ďalšie materiály. Zahrňuje fotografie vytvárané tradičným spôsobom, atramentovou tlačou a ďalšími procesmi analógovej a digitálnej tlače.    ISO 16245A Je najzásadnejšou normou pre dlhodobú archiváciu papiera a pergamenov. Stanovuje nároky na materiály a konštrukciu krabíc a prebalov (košielok), významné pre ochranu, stálosť a trvanlivosť uložených dokumentov. Bola vydaná v roku 2009. Špecifikuje dva druhy lepeniek pre krabice – typ A a typ B a ďalej určuje vlastnosti prebalov i výsledných krabíc

PROLUX Ide o ďalšiu variantu archívnej lepenky vyrobenej v zásaditom prostredí, s alkalickou rezervou, zníženou nasiakavosťou a stálofarebnosťou. Zásadným pre jej výborné úžitkové vlastnosti je, že pre výrobu sa používajú výberové druhy surovín, ktoré vybavujú lepenku zvýšenou mechanickou odolnosťou a pevnosťou.

!!! Produkt na objednávku - dodacia lehota do 14 dní !!!

Parametre

Použitie Fotoarchív
Druh archívneho materiálu Prolux
Certifikáty ISO 18916, ISO 18902, ISO 16245A
Farba materiálu Šedo-modrá
Farba potlače Bez potlače
Výška - vnútorná 240 mm
Šírka - vnútorná 300 mm
Typové označenie P/300
Minimálny odber 1ks
Dodávané V rozloženom stave