emba.shop logo

 

Sklad a korešpondenčná adresa:

EMBA Shop

Šurianska 10

940 01 Nové Zámky

 

+421 905 986 468

emba@emba.shop

 

Fakturačné údaje:

EMBA Trade, spol. s r.o.

J. Fučíka 794/71

941 01 Bánov

 

IČO: 34 142 860

DIČ: 2020415034

IČ DPH: SK2020415034

 

Tatra banka a.s., č.ú: 262 575 8582/1100

IBAN: SK49 1100 0000 0026 2575 8582

BIC (SWIFT): TATRSKBX